[Dịch] Ajax Search for WooCommerce

Cập nhật: 20/03/2020

Ajax Search for WooCommerce là plugin cho phép tạo thanh tìm kiếm sản phẩm cho website.

Thông số plugin

  • 50 000+ lượt kích hoạt
  • 433/449 đánh giá 5*

Mô tả thêm tính năng

  • Tìm kiếm cả sản phẩm, bài viết, trang, chuyên mục, thẻ, sản phẩm biến thể, mã sản phẩm…
  • Live Search (tức là gõ từ, nó sẽ hiện ra gợi ý như Google luôn, mà không cần bấm Enter)
  • Tìm kiếm kết quả liên quan

Tình trạng dịch

Với plugin dịch trên >95% thì khi cài đặt, nó sẽ hiển thị Tiếng Việt rồi, nên bạn có thể yên tâm sử dụng.

4% còn lại hầu hết là các từ chuyên sâu, dành cho Developer, nên với nhu cầu cơ bản, bạn có thể bỏ qua.

Đặt câu hỏi nào!!!

avatar
  Nhận thông báo  
Thông báo về