[Dịch] Ajax Search for WooCommerce

Cập nhật: 20/03/2020

Ajax Search for WooCommerce là plugin cho phép tạo thanh tìm kiếm sản phẩm cho website.

Thông số plugin

  • 50 000+ lượt kích hoạt
  • 433/449 đánh giá 5*

Mô tả thêm tính năng

  • Tìm kiếm cả sản phẩm, bài viết, trang, chuyên mục, thẻ, sản phẩm biến thể, mã sản phẩm…
  • Live Search (tức là gõ từ, nó sẽ hiện ra gợi ý như Google luôn, mà không cần bấm Enter)
  • Tìm kiếm kết quả liên quan

Tình trạng dịch

Với plugin dịch trên >95% thì khi cài đặt, nó sẽ hiển thị Tiếng Việt rồi, nên bạn có thể yên tâm sử dụng.

4% còn lại hầu hết là các từ chuyên sâu, dành cho Developer, nên với nhu cầu cơ bản, bạn có thể bỏ qua.