All in One WP Migration

Cập nhật: 13/04/2020

All in One WP Migration cho phép backup và chuyển website từ hosting này qua hosting khác một cách dễ dàng.

Đây là plugin ưa thích của mình để chuyển website nhanh chóng.

Thông số plugin

  • >2 triệu lượt kích hoạt
  • 5507/6000 đánh giá 5* trên WordPress.org

Mô tả thêm

  • Backup website với 1 click

Tình trạng dịch

  • Hoàn thành 97%
  • Plugin đã đồng bộ, nên bạn có thể yên tâm cài đặt và sử dụng

Tham gia dịch tại đây