10+ Ảnh nền Giáng Sinh đẹp cho Website

Tổng hợp những ảnh nền Giáng Sinh đẹp cho Website WordPress.

Phần 1. Ảnh Giáng Sinh

Tất cả ảnh dưới đây đều có bản quyền, miễn phí, và không cần credit. Bạn có thể sử dụng chúng cho blog cá nhân, cho mục đích thương mại 🙂

Christmas, New Year'S Eve, Postcard

Download

Christmas, Advent, Cinnamon, Cinnamon Sticks, Fruits

Download

christmas village wallpaper

Download

brindle French bulldog puppy in Santa hat

Download

Christmas tree with string lights

Download

gray tinsel on brown surface

Download

beaded of white string light

Download

parson walking near cafe during winter

Download

focused photo of a snow flake

Download

silver star buntings on wood pallet

Download

child standing in front of Christmas tree with string lights

Download

green wreath

Download