Mở Beaver Builder trong WordPress 5.x

WordPress 5.x sử dụng trình soạn thảo mặc định là Gutenberg, hay còn có tên khác là Block Editor. Tất nhiên bạn vẫn có thể sử dụng trình soạn thảo trước đây (Classic Editor), chỉ cần cài đặt plugin Classic Editor là xong.

Bài viết này giúp bạn truy cập Beaver Builder ở trình soạn thảo của WordPress 5.x, lúc viết bài này là WordPress 5.2, cũng như trình soạn thảo cũ trong WordPress 4.x.

Nếu bạn muốn sửa bài viết với Beaver Builder, bạn cần bật Bài viết ở tab Post Type (kiểu bài viết) ở Cài đặt > Beaver Builder > Post Type (Kiểu bài viết).

cai-dat-beaver-builder-min

1. Mở Beaver Builder từ phần sửa bài (Block và Classic Editor)

Với Block Editor (Gutenberg)

Khi bạn sửa trang hoặc tạo trang mới trong WordPress 5.x, bạn chỉ cần bấm vào như hình dưới.

file-0918M88Jqp

Với Classic Editor

Tạo trang mới hoặc sửa trang và bấm vào như hình

file-Ocwt21TUNx

2. Từ danh sách bài viết/trang

Di chuột vào Trang > Tất cả trang (hoặc Bài viết > Tất cả bài viết), rồi bấm vào Beaver Builder

file-qVFPX8aNdR

Chú ý: Khi bài viết/trang đã được sửa với Beaver Builder trước đó, nó sẽ hiện một dấu chấm màu xanh phía sau (như hình).

Khi bài viết/trang chưa được sửa với Beaver Builder lần nào, sẽ có chấm xám hoặc trắng.

3. Từ thanh Admin WordPress (trên cùng)

Nếu bạn đã đăng nhập, và khi mở một trang bất kỳ, bạn sẽ thấy một thanh màu đen ở trên đầu.

file-XwMPdFmj3T

Và chỉ cần bấm vào Beaver Builder thôi.

Chú ý: Khi bài viết/trang đã được sửa với Beaver Builder trước đó, nó sẽ hiện một dấu chấm màu xanh phía sau (như hình).

Khi bài viết/trang chưa được sửa với Beaver Builder lần nào, sẽ có chấm xám hoặc trắng.

Khi đã mở trang, bạn có thể bấm vào Góc trên bên trái > Help (Trợ giúp) > Bấm vào Video, sẽ có hướng dẫn và một vài mẹo tạo trang.

help-bb-min