Quản lí bình luận trong WordPress

Bình luận là tính năng rất quan trọng đối với các website tin tức hoặc blog. Và chúng ta sẽ tìm hiểu qua một số điều cơ bản về bình luận trong WordPress.

Bình luận là gì?

Bình luận thường nằm ở cuối bài viết, là phần cho phép người đọc có thể để lại một nhận xét, một câu hỏi, hoặc bất kỳ điều gì đó.

Nếu bạn hay đọc tin từ các báo như Tuổi trẻ (tuoitre.vn) hoặc Vnexpress (vnexpress.net), bạn sẽ thấy phía dưới bài viết, có rất nhiều nhận xét của bạn đọc.

Đây là bình luận cuối một bài viết trên blog themevi

Bật/Tắt bình luận

Mặc định, WordPress đã tự động bật bình luận cho tất cả bài viết, trang trên website. Bạn có thể tìm thấy thiết lập tại Cài đặt > Thảo luận.

Tắt bình luận cả website

Để tắt bình luận cho cả website, bạn bỏ đánh dấuCho phép mọi người gửi phản hồi cho bài viết mới

Tùy chọn này chỉ tắt bình luận cho các bài viết, trang, được đăng sau ngày mà bạn bỏ đánh dấu.

Những bài viết, trang được đăng trước đó, bình luận vẫn được bật. Bạn cần tắt thủ công.

Tắt bình luận một/nhiều bài viết

Để tắt bình luận cho một hoặc nhiều bài viết/trang, bạn chỉ cần đánh dấu bài viết/trang > Chỉnh sửa > Áp dụng

Tại Bình luận > Chọn Không cho phép > Cập nhật

Thiết lập bình luận

WordPress cung cấp một số thiết lập cơ bản, bạn có thể tìm thấy ở Cài đặt > Thảo luận.

Đầu tiên là tắt bình luận trên toàn web, đã nói ở trên

Tiếp theo là thiết lập cho các bình luận và người bình luận.

Bạn nên đánh dấu, và bỏ đánh dấu các tùy chọn như hình.

Tiếp theo là thiết lập ảnh đại diện cho bình luận. Đánh dấu vào tùy chọn như hình, ảnh sẽ tạo ngẫu nhiên.

Với ai đã đăng ký Gravatar, thì ảnh đại diện ở đây sẽ lấy ảnh đại diện của Gravatar hoặc WordPress.com

Thông báo bình luận

WordPress chỉ thông báo khi có ai đó bình luận! (nếu bạn đã thiết lập ở Gửi email cho tôi khi phía trên).

Nếu bạn (chủ web/blog) trả lời lại bình luận của ai đó. Người bình luận sẽ không nhận được thông báo về email!

Hãy lưu ý tới điều này, và cố gắng thiết lập, nếu không sẽ mất một lượng người đọc.

Bạn có thể thiết lập thông báo này bằng rất nhiều plugin như Jetpack Subscriptions, Subscribe to Comments Reloaded, wpDiscuz… nhưng mình đề nghị là xài wpDiscuz hoặc Subscribe to Comments Reloaded (đã được dịch qua Tiếng Việt).

Sửa – Xóa – Trả lời bình luận

Tất cả bình luận có thể tìm thấy ở menu Phản hồi

Bạn có thể thấy

  • Tất cả: tất cả bình luận trên blog và số lượng
  • Đang chờ: bình luận đang chờ duyệt
  • Được phê duyệt: bình luận đã được duyệt
  • Spam: bình luận rác
  • Thùng rác: bình luận đã bị xóa (chưa phải xóa vĩnh viễn khỏi blog)

và thông tin về bình luận cụ thể

  • Người bình luận: Tên (Minh Khanh), địa chỉ email ([email protected])
  • Nội dung bình luận: quan trọng nhất….
  • Bình luận tại bài viết nào: Hướng dẫn làm web….
  • Thời gian bình luận: 18/06/2019

Trả lời bình luận

Để trả lời lại cho một bình luận, bạn bấm vào Trả lời

Điền nội dung rồi bấm Trả lời

Sửa – Xóa bình luận

Di chuột vào nội dung bình luận > Bấm Sửa nhanh hoặc Chỉnh sửa

hoặc bấm Xóa tạm để đưa bình luận vào Thùng rác

Chống SPam bình luận

Nếu bạn bật bình luận, chắc chắn có rất nhiều bình luận rác, bình luận SPAM. Chẳng hạn như blog của mình, mỗi tháng có ít nhất vài trăm bình luận SPam.

Vì thế, bạn cần cài đặt công cụ chống SPAM, để hạn chế điều đó. Xem hướng dẫn chống SPAM bình luận với Aksimet.