Cách bỏ dấu chấm trước thẻ li trong WordPress

Khi làm việc với WordPress, bạn sẽ thấy các danh sách thường có dấu chấm (.) đằng trước. Đó là dấu chấm mặc định trong thẻ <li> của HTML.

Ví dụ:

  • Dấu chấm đằng trước đây 1
  • Dấu chấm đằng trước đây 2

Hoặc có thể là số thứ tự như:

  1. Số 1
  2. Số 2

Vậy phải làm sao để bỏ dấu chấm hoặc số thứ tự này trong WordPress?

Chỉ có 01 cách là thêm CSS vào WordPress. Bạn có thể thêm vào Style.CSS hoặc CSS Tùy chỉnh (Custom CSS/Additional CSS).

Dưới đây là đoạn mã để bỏ dấu chấm trong CSS.

ul {
list-stylenone;

Cách 1. Thêm vào Style.css

Bước 1. Truy cập vào Giao diện –> Sửa

giao-dien-sua-wordpress

Bước 2. Thêm vào Style.css

Nếu muốn bỏ dấu chấm trước thẻ li

ul {
list-stylenone;
Nếu muốn bỏ số thứ tự trước thẻ li
ol {
list-stylenone;
Nếu muốn bỏ cả dấu chấm và cả số thứ tự
ul, ol {
list-stylenone;
bo-dau-cham-truoc-the-li-wordpress-1-min
Trong một số trường hợp, nếu bạn thêm mà không có hiệu quả gì, hãy thử 02 cách:
  • Nhờ bạn bè vào website. Nếu thấy dấu chấm đã bị bỏ, mà bạn vẫn thấy thì xóa Cache đi nhé.
  • Nếu bạn lẫn bạn bè vào website vẫn thấy dấu chấm: Thêm !important vào sau chữ none

bo-dau-cham-truoc-the-li-wordpress-2

Cách 2. Thêm vào CSS Tùy chỉnh

Bước 1. Vào Giao diện –> Tùy biến

giao-dien-admin-left-bar-1-min

Bước 2. Tìm mục CSS Tùy Chỉnh (hoặc CSS Bổ Sung, hoặc Custom CSS, hoặc Additional CSS)

css-tuy-chinh

Bước 3. Dán code đã cho ở trên vào rồi chọn Đăng bài viết

css-tuy-chinh-2