Cách bỏ chữ Category trong WordPress

Mặc định WordPress sẽ thêm chữ category vào trước đường dẫn của chuyên mục. Ví dụ: https://themevi.com/category/tin-tuc

Với website Tiếng Anh thì không sao, nhưng website Tiếng Việt thì khác, nhìn hơi mất thẩm mỹ. Hoặc chỉ là bạn muốn xóa chữ category cho ngắn gọn.

Để bỏ chữ category trong WordPress, bạn có thể cài đặt thêm Plugin mới, hoặc sử dụng tính năng có sẵn trong Yoast SEO

Cách 1. Sử dụng Plugin mới

Bước 1. Cài đặt và Kích hoạt FV Top Level Categories

fv-top-level-categories-1

fv-top-level-categories-2

Bước 2. Xong. Sau khi kích hoạt, plugin này sẽ tự động xóa chữ category trong đường dẫn chuyên mục.

Để vào giao diện plugin này bạn có thể làm theo hình.

fv-top-level-categories-3

Cách 2. Sử dụng Yoast SEO

Yoast SEO gần như là plugin tối ưu SEO được sử dụng nhiều nhất ở website/blog Việt.

Với rất nhiều chức năng hữu ích để tối ưu onpage, Yoast SEO còn hỗ trợ xóa chữ category trong đường dẫn.

Sau khi đã cài đặt và kích hoạt Yoast SEO, bạn thực hiện như sau:

Bước 1. Truy cập vào SEO –> Hiển thị khi tìm kiếm –> Nguyên tắc phân loại

yoast-seo-1-min

Bước 2. Chọn Gỡ bỏ –> Lưu thay đổi

yoast-seo-2

Và xem thành quả.

Bài viết tham khảo từ WPBeginner.com