Cách đăng nhập vào WordPress như thế nào?

Có phải bạn vừa cài đặt WordPress, và bạn không biết cách đăng nhập vào WordPress như thế nào?

Đây có vẻ là vấn đề đơn giản, với người sử dụng WordPress rồi, nhưng người mới bắt đầu thì lại khác.

1.Bạn có thể đăng nhập vào WordPress theo một trong hai liên kết sau:

  • Example.com/wp-admin
  • Example.com/wp-login.php

Trong đó: Example.com là tên miền website của bạn.

Chẳng hạn với website của mình là Themevi.com thì liên kết để đăng nhập sẽ là:

  • Themevi.com/wp-admin
  • Themevi.com/wp-login.php

2.Sau khi vào theo một trong hai liên kết, bạn có thể sử dụng Tên tài khoản hoặc Email để đăng nhập

dang-nhap-vao-wordpress-1-min
Giao diện đăng nhập WordPress nếu sử dụng Tiếng Anh
dang-nhap-vao-wordpress-2-min
Giao diện đăng nhập vào WordPress nếu sử dụng Tiếng Việt

Lưu ý

Bạn cần lưu ý 3 loại tài khoản là: WordPress.com, WordPress.Org và Website của bạn.

3 tài khoản này là hoàn toàn khác nhau.

Tài khoản WordPress.Com: Dùng để đăng nhập vào trang WordPress.com hoặc các trang liên kết với nó như Gravatar, Akismet, WooCommerce,…

Tài khoản WordPress.Org: Dùng để đăng nhập vào WordPress.Org, Diễn đàn hỗ trợ WordPress, Tham gia dịch WordPress…

Xem thêm: Khác biệt giữa WordPress.com và WordPress.Org

Trong một số trường hợp, khi truy cập vào /wp-admin thì sẽ gặp lỗi không tìm thấy. Điều này chỉ xảy ra khi liên kết đăng nhập đã bị thay đổi bởi Plugin nào đó.

Cách xử lí: Truy cập vào Hosting > wp-content/plugins. Tìm xem có thư mục nào có tên chứa các từ như better-security, wolffence, security… thì đổi tên thành gì đó. Sau đó đăng nhập lại website.

Thao tác này nhằm tắt kích hoạt Plugin đó. Và đường dẫn đăng nhập sẽ trở về như cũ.