Cách kiểm tra thông tin website: Tên miền, Hosting, Theme…

Nếu bạn muốn kiểm tra thông tin website bất kỳ, bạn hoàn toàn làm được nhờ những công cụ sau:

Video chi tiết

https://www.youtube.com/watch?v=xjHZXAVCqy4

Về tên miền

Bạn có thể kiểm tra được rất nhiều thông tin của người mua tên miền:

  • Tên, địa chỉ, số điện thoại, email của người mua
  • Ngày mua tên miền, ngày hết hạn
  • Tên miền đang được trỏ về trang nào
  • Công ty đang quản lý tên miền

Công cụ chúng ta sẽ sử dụng đó là:

  • whois.icann.org: Nhập captcha khi kiểm tra tên miền, hơi bất tiện. Đây là trang web của tổ chức quản lý tên miền quốc tế, nên thông tin cập nhật liên tục.
  • Whois.com

Chú ý: Một số tên miền đăng ký Whosi Privacy, hay Domain Privacy Protection, thì bạn không thể coi được thông tin cá nhân người mua tên miền nữa, nó bị ẩn đi rồi.

Nếu muốn kiểm tra tên miền Việt Nam (có chấm vn đằng sau), hãy xài công cụ của iNet

kiem-tra-ten-mien1-min

Nếu tên miền đã bị đăng ký, bạn chỉ cần bấm vào Whois

kiem-tra-ten-mien2-min

Nó sẽ hiện ra thông tin về người mua tên miền

kiem-tra-ten-mien3-min

Về Hosting

Kiểm tra được địa chỉ IP Hosting, website đặt tại hosting của công ty nào, hosting đặt tại vị trí nào

Công cụ sử dụng là: Check-host.net

Về Website

Bạn có thể kiểm tra được những công nghệ mà website đang sử dụng, hoặc đang đặt code tracking của công cụ nào với builwith.com

Và nếu bạn muốn kiểm tra Theme WordPress thôi thì xài Whatwpthemeisthat.com