Cách thu gọn bài viết Trang chủ/Chuyên mục trong WordPress

Bạn đang gặp tình trạng bài viết hiển thị toàn bộ nội dung trên trang chủ, chuyên mục hoặc thẻ?

Bạn muốn thu gọn bài viết trong WordPress cho ngắn hơn?

Bạn có 02 cách để làm điều này:

  • Thay đổi cài đặt WordPress
  • Chèn thẻ rút gọn cho từng bài viết hoặc trang

3 cách tắt Comment trong WordPress

Mở rộng tính năng bộ soạn thảo WordPress

Cách 1. Thay đổi cài đặt WordPress

Với cách này, bạn sẽ không kiểm soát được bao nhiêu từ trong bài viết sẽ hiển thị ra ngoài, mà sẽ tuân theo cài đặt mặc định của WordPress hoặc Theme. Để thay đổi, bạn cần chèn một số hàm vào functions.php

Bước 1. Truy cập vào Cài đặt (hoặc Settings) –> Đọc (hoặc Reading)

cai-dat-doc

Bước 2. Tại mục Với mỗi bài trong RSS, hiển thị, chọn rồi bấm Lưu thay đổi

  • Tóm tắt: Nếu chỉ muốn hiển thị một phần nội dung bài viết
  • Đầy đủ: Nếu muốn hiển thị toàn bộ nội dung

cai-dat-doc-2-min

 

Cách 2. Chèn thẻ Rút gọn (Đọc thêm)

Bạn sẽ kiểm soát được bao nhiêu trong từng bài viết sẽ hiển thị ra ngoài. Tuy nhiên nếu blog có rất nhiều bài viết, bạn sẽ cần thực hiện thủ công từng bài…rất mệt.

Bước 1. Mở bài viết hoặc trang cần chèn

chen-the-doc-them

Bước 2. Đặt con trỏ chuột tại vị trí cần chèn

dat-con-tro-chuot-2-min

Bước 3. Nhấn tổ hợp phím Shift Alt T

dat-con-tro-chuot-3-min

Bước 4. Lưu bài viết và xem thành quả

Bổ sung: Thay đổi nội dung phần Tóm tắt

Tóm tắt là đoạn văn bản ngắn hiển thị ra ngoài của bài viết đó

tom-tat-wordpress-1-min

Mặc định, WordPress sẽ tự động lấy các đoạn đầu tiên của bài viết để hiển thị ra ngoài. Tuy nhiên bạn có thể thay đổi đoạn văn bản đó bằng cách:

Bước 1. Bấm vào Tùy chọn hiển thị

tuy-chon-hien-thi-wordpress-1-min

Bước 2. Chọn ô Tóm tắt và bấm lại vào Tùy chọn hiển thị

tuy-chon-hien-thi-wordpress-2-min

Bước 2. Kéo xuống dưới bài viết, bạn sẽ thấy có thêm một mục Tóm tắt. Điền nội dung bạn muốn vào.

tuy-chon-hien-thi-wordpress-3-min

Bước 3. Lưu bài viết, xem thành quả

tuy-chon-hien-thi-wordpress-4-min

Chú ý: Nếu xài thẻ Đọc thêm lẫn thêm nội dung vào Tóm tắt. Thì WordPress vẫn sẽ lấy đoạn văn bản trước phần Đọc thêm, còn Tóm tắt sẽ không có giá trị ở đây.