Cách trỏ 2 tên miền về 1 hosting WordPress

addon-domain2-min

Để trỏ 2 tên miền về 1 hosting bạn cần thực hiện 2 bước:

  • Trỏ tên miền ở trang quản lý Tên miền
  • Thêm tên miền vào Hosting ở trang quản lý Hosting

Tuy nhiên, để thêm tên miền vào Hosting, thì gói Hosting đang sử dụng phải cho phép Addon Domain tối thiểu là 1.

Addon Domain là số tên miền được thêm vào Hosting, ngoài tên miền chính.

Làm sao biết hosting hiện tại cho phép bao nhiêu Addon Domain? Cách dễ nhất là hỏi bên bán hosting.

Việc trỏ tên miền thứ 2, cũng y hệt như trỏ tên miền thứ 1, bạn hãy đọc hướng dẫn trỏ tên miền về Hosting này để biết cách trỏ cho từng nhà cung cấp riêng nhé.

Và sau đó bạn cần vào Hosting để thêm tên miền

Bước 1. Truy cập vào Hosting

dang-nhap-cpanel-hosting

Bước 2. Tìm tới Addon Domain

addon-domain1-min

Bước 3. Điền thông số addon domain

  • New Domain Name: điền tên miền thứ 2
  • Subdomain: hệ thống sẽ tự động tạo, bạn cũng có thể đổi lại theo tên bạn muốn, không dấu nhé
  • Document Root: tên miền này sẽ trỏ tới thư mục nào trên hosting
  • Create an FTP Account….Có tạo tài khoản FTP liên kết với Addom Domain này không. Tài khoản FTP sẽ giúp bạn truy cập vào phần File của Folder trên Hosting với phần mềm File Zilla

Sau đó bấm Add Domain thôi

addon-domain2-min