Cách xóa ảnh đại diện bài viết trong WordPress

themevi-xoa-anh-dai-dien-bai-viet2-min

Đôi khi trong một số Theme, nếu bài viết có ảnh đại diện, thì nó sẽ xuất hiện phía trên tiêu đề và trong bài viết. Điều này sẽ chiếm một khoảng không gian lớn phía trên.

Và nếu bạn muốn xóa ảnh đại diện này, chỉ cần làm theo các bước sau:

Bước 1. Mở bài viết cần xóa ảnh đại diện

themevi-xoa-anh-dai-dien-bai-viet1-min

Bước 2. Di chuột vào bài viết, sẽ thấy nút Chỉnh sửa ngay dưới, bấm vào đó để sửa bài

Hoặc cũng có thể đánh dấu vào ô vuông bên trái bài cần sửa > Tác vụ > Chỉnh sửa

Bước 3. Kéo bài viết xuống dưới, và nhìn bên phải, sẽ thấy ảnh đại diện kèm nút Xóa ảnh đại diện

themevi-xoa-anh-dai-dien-bai-viet2-min

Bước 4. Sau khi bấm vào Xóa ảnh đại diện thì bấm vào Cập nhật để lưu bài

themevi-xoa-anh-dai-dien-bai-viet3-min

Vậy là xong rồi đó.