Cách xóa Theme (Giao diện) trong WordPress

Cập nhật: 18/06/2019

Nếu muốn xóa Theme (giao diện) trong WordPress, thì cách đơn giản nhất là vào Hosting rồi xóa.

Nếu theme bạn muốn xóa đang là theme chính của website, thì bạn phải kích hoạt Theme khác trước. Nếu không, khi xóa Theme đó, website sẽ không vào được.

Để kích hoạt Theme khác cho WordPress, bạn làm như sau:

Bước 1. Vào Giao diện –> Giao diện

giao-dien-giao-dien-wordpress-1

Bước 2. Kích hoạt Theme (giao diện) mới

Bạn sẽ thấy các Theme đang có trong website. Hãy di chuột vào Theme nào đó, và chọn Kích hoạt

doi-giao-dien-wordpress-1

Và tiếp theo, để xóa Theme (giao diện) trong WordPress, bạn làm như sau:

Bước 1. Truy cập vào Hosting

dang-nhap-cpanel-hosting

Bước 2. Vào File Manager

cpanel-1-min

Bước 3. Tìm tới thư mục Theme

Thư mục Theme sẽ là: wp-content/themes/ten-theme

xoa-giao-dien-theme-wordpress-1-min

Bước 4. Xóa Theme

Chọn thư mục Theme và bấm vào Delete

xoa-giao-dien-theme-wordpress-2

Đánh dấu vào Skip….để xóa vĩnh viễn khỏi Hosting. Nếu không đánh dấu, thư mục theme vẫn còn nằm trong Thùng rác

xoa-theme-1

Bấm vào Confirm. Vậy là xong.