Cài đặt Beaver Builder Theme và Child Theme

Bạn KHÔNG CẦNBeaver Builder Plugin để cài đặt Beaver Builder Theme. Theme này có code chuẩn, sạch, nhẹ và nhiều tùy chọn tuyệt vời để sử dụng với Beaver Builder Plugin.

Cài Beaver Builder Child Theme là bắt buộc?

Không nhé! Nhưng lời khuyên là bạn nên cài Child Theme.

Giải thích đơn giản thì nếu bạn không sử dụng Child Theme, mỗi khi cập nhật Theme, rất nhiều code bạn thêm vào giao diện sẽ bị mất!

Bạn có thể tự tạo Child Theme cho riêng mình, nhưng bạn cũng có thể tải Child Theme được tạo sẵn bởi Beaver Builder Team.

Chú ý: Bạn không cần cập nhật Child Theme. Chỉ cần cập nhật Theme chính, Child Theme sẽ tự động được cập nhật.

Tải Beaver Builder Theme và Child Theme

Truy cập vào trang Tài khoản Beaver Builder và tải ở đó!

Chú ý: Nếu bạn sử dụng Mac/Safari, khi tải về bạn thấy một thư mục, mà không phải File Zip. Bạn không thể cài đặt nó. Xem hướng dẫn sửa lỗi này.

Cài đặt Theme và Child Theme

1. Truy cập vào Giao diện > Giao diện

2. Bấm vào Thêm mới > Tải giao diện lên

3. Chọn tập tin Zip (vừa tải ở trên) > Cài đặt (không bấm Kích hoạt)

4. Lặp lại Bước 1- Bước 3 cho Child Theme (vừa tải ở trên)

5. Kích hoạt Child Theme

Mẹo nhỏ: Nếu bạn đã sử dụng Beaver Builder Theme một thời gian, sau đó mới cài Child Theme. Bạn có thể xuất cấu hình của Beaver Builder Theme trước, sau đó cài đặt Child Theme và nhập cấu hình vào Child Theme.

Tùy biến giao diện

Bạn có thể tùy biến giao diện Beaver Builder Theme tại Giao diện > Tùy biến. Một số cái bạn có thể tùy biến như:

  • Màu sắc
  • Font mặc định cho Heading và Văn bản
  • Layout và nội dung của Header và Footer
  • Menu và Widget
  • Chèn code vào Header, Footer

Chú ý: Nhớ nhấn Đăng sau khi tùy biến xong để lưu mọi thay đổi nhá.