Giới thiệu về Cài đặt > Beaver Builder

Nếu bạn truy cập vào Cài đặt > Beaver Builder, bạn sẽ thấy bảng công cụ giới thiệu một số thiết lập cho plugin Beaver Builder.

Chú ý: Phiên bản Beaver Builder Agency cho phép đổi tên plugin, nên có thể dưới menu Cài đặt, từ Beaver Builder sẽ có tên khác! (Cái này do chủ web đổi tên rồi).

cai-dat-beaver-builder-min

Những tab ở bảng công cụ này là:

 • Welcome (Chào mừng)
 • License (Bản quyền)
 • Modules
 • Post Types (Kiểu bài viết)
 • Templates
 • User Access (Cấp quyền)
 • Icons (Biểu tượng)
 • Tools (Công cụ)

Welcome (Chào mừng)

Mục này giới thiệu chung về Beaver Builder cho những bạn mới bắt đầu, bao gồm

 • Hướng dẫn cơ bản
 • Đường dẫn tới nhóm hỗ trợ trên Facebook và Slack
 • Nét chính trong phiên bản mới nhất của Beaver Builder

License (Bản quyền)

Mục này cho phép bạn nhập mã bản quyền để kích hoạt chức năng cập nhật tự động của Beaver Builder.

Nó cũng liệt kê ra những theme và plugin có thể sử dụng bản quyền này.

Module

Mục này cho phép bạn bật hoặc tắt một số hoặc tất cả module trong Beaver Builder

Mặc định module Social Button đang bị tắt. Bạn có thể bật lại.

file-RatvSPrkSA

Post Type (Kiểu nội dung)

Mặc định Beaver Builder chỉ được bật cho Trang. Tại đây bạn có thể bật Beaver Builder cho bài viết.

Khi cài đặt WooCommerce, sẽ có thêm mục Sản phẩm (Product), hoặc cài Custom Post Type sẽ có thêm mục Post Type tương ứng ở đây.

Template

Template này nói tới các template được phép sử dụng khi bạn sửa trang với Beaver Builder (Landing Page, Content Template). Bạn có thể truy cập Template khi sửa trang ở mục Templates hoặc phím tắt l (chữ L viết thường).

Mục này cho phép bạn tắt Template của Beaver Builder (Core Template), template do bạn tạo (user template, hoặc template của người dùng), hoặc cả hai.

User Access (Cấp quyền)

Mục này cho phép bạn giới hạn quyền truy cập vào các thành phần của Beaver Builder cho từng nhóm người dùng cụ thể: Quản trị viên, Biên tập viên, Tác giả, Cộng tác viên, Người đăng ký.

Icon (Biểu tượng)

Bạn có thể bật icon trong Beaver Builder, bao gồm Font Awesome 5 Solid, Regular, Brands hoặc Foundation Icon, WordPress Dashicon.

Về cơ bản mình thấy Font Awesome được sử dụng nhiều hơn.

Chú ý: Phần nào sử dụng Beaver Builder thì icon mới hiển thị. Nếu bạn khai báo code của Font Awesome ở vị trí không xài Beaver Builder, nó sẽ không hiển thị đâu (Nói đỡ phải thắc mắc đã bật FA, tại sao nó không hiển thị)

Tool (Công cụ)

Beaver Builder cung cấp một số công cụ cho người dùng như

 • Công cụ xóa cache
 • Bật chế độ Debug
 • Công cụ xóa dữ liệu khi xóa cài đặt Beaver Builder
 • Thiết lập gửi dữ liệu cho Beaver Builder Team

Ngoài ra còn một số mục khác, nếu sử dụng phiên bản Beaver Builder Agency

file-CU3G1XwFlx

Branding

Mục này cho phép bạn đổi tên, mô tả, tác giả, đường dẫn,…và rất nhiều thứ của Beaver Builder. Biến nó thành plugin của bạn!

Help Button

Bạn có thể tùy chỉnh những gì mà khách hàng nhìn thấy khi bấm vào nút Giúp đỡ (Help) khi sửa trang với Beaver.

help-bb-min