Cài đặt cơ bản cho Email tên miền

cpanel-email-doi-mat-khau1-min

Hướng dẫn dành cho Email tên miền tạo ở cPanel Hosting

Đầu tiên bạn cần truy cập vào email. Hãy đọc bài viết này nếu bạn chưa biết cách thiết lập địa chỉ truy cập Email tên miền!

1. Đổi mật khẩu truy cập Email tên miền

Nhìn vào góc phải bên trên > Bấm vào mũi tên bên phải địa chỉ email > Bấm tiếp Password & Security

Điền mật khẩu mới cho email tên miền

  • New Password: mật khẩu mới của bạn
  • Confirm New Password: gõ lại mật khẩu
  • Password Strength: độ mạnh của mật khẩu, nên gõ mật khẩu có chữ cái, chữ số, chữ in hoa, và kí tự đặc biệt

Sau đó bấm Save. Mật khẩu đã được đổi thành công

2. Đổi tên người gửi

Khi bạn gửi Email tên miền tới ai đó, tên người gửi sẽ hiển thị địa chỉ email của bạn. Điều này trông không chuyên nghiệp chút nào.

Để đổi tên này, bạn truy cập vào email, và bấm vào Settings (góc phải phía trên)

Bấm tiếp vào Identities > địa chỉ email của bạn > Đổi tên ở Display Name > Bấm Save để lưu lại.

và kết quả khi gửi email lần sau! Tên đã được đổi.