Cài đặt GridPane trên Server DigitalOcean

gridpane-do

Mình sẽ hướng dẫn cài đặt GridPane, công cụ quản lý Server, trên Server DigitalOcean, chi tiết từng bước.

Chúng ta bắt đầu nhé.

Bước 1. Đăng ký tài khoản GridPane

1. Truy cập vào GridPane.com

và bấm vào SIGN UP

gridpane-dang-ky1-min

2. Điền thông tin

Bấm vào Free Forever Plan

gridpane-dang-ky2-min

Và điền thông tin gồm

  • Name: Tên
  • Email Address: địa chỉ email
  • Password: mật khẩu cho tài khoản, không phải mật khẩu email
  • Confirm Password: gõ lại mật khẩu

Đánh dấu vào I Accept the Terms of Service rồi bấm vào Register

gridpane-dang-ky3-2-min

Bước 2. Lấy DigitalOcean API Key

Truy cập DigitalOcean > Login

digital-ocean-login1-min

Điền tên tài khoản và mật khẩu

digital-ocean-login2-min

Bấm vào MANAGE > API

digital-ocean-api1-min

Bấm tiếp Generate New Token

digital-ocean-generate-token1-min

Điền vào token name (viết gì cũng được) và Select Scopes (Read & Write). Sau đó bấm Generate Token

digital-ocean-generate-token2-min

Và đây là token. Nó chỉ hiển thị 01 lần duy nhất. Nhớ lưu lại vào đâu đó.

digital-ocean-generate-token3-min

Bước 3. Dán Token vào GridPane

Quay lại GridPane > Bấm vào Your Settings

gridpane-your-settings-min

Dán Token và bấm Create

gridpane-digital-ocean-paste-token-min

Bước 4. Tạo Server

Bấm vào DigitalOcean > Điền thông tin Server

  • Name: viết gì cũng được
  • Server Plan: chọn gói Server DigitalOcean, giá là lấy từ  DigitalOcean.com
  • Available Regions: chọn khu vực gần nơi bạn sống
  • Enable DigitalOcean backups: Đánh dấu hoặc không (mất thêm phí)

Sau đó bấm Create Server

gridpane-digital-ocean-create-server1-min

Nó sẽ hiện ra thông tin Server. Bấm Copy to Clipboard và dán vào đâu đó.
gridpane-digital-ocean-create-server2-min

và đợi thôi.

digital-ocean-generate-token4-min

Tạo và cài đặt Server thành công

gridpane-digital-ocean-create-server-done-min

Và bạn cũng nhận được một email

gridpane-digital-ocean-create-server-email-min

Xong.