Cài đặt Plugin thống kê truy cập cho WordPress

Có rất nhiều plugin thống kê truy cập cho WordPress, và bài viết này xin giới thiêu plugin Google Analytics for WordPress by MonsterInsights.

  • Hơn 2 triệu lượt cài đặt
  • Tác giả là WPBeginner, blog số 1 về WordPress hiện nay
  • Số liệu lấy từ Google Analytics nên vô cùng chính xác

Chúng ta đi vào cài đặt và cấu hình plugin nhé!

Trước khi cài đặt Plugin, website phải cài Google Analytics trước!

Bước 1. Cài đặt và kích hoạt Plugin Google Analytics for WordPress by MonsterInsights

google-analytics-monster-insight-1-min

google-analytics-monster-insight-2-min

Bước 2. Vào Insights -> Settings

google-analytics-monster-insight-3

Bước 3. Xác thực tài khoản Google Analytics

Bấm vào Authenticate with your Google Account

google-analytics-monster-insight-4-min

Chọn tài khoản Gmail đã cài Google Analytics trên website

google-analytics-monster-insight-5-min

Chọn ALLOW

google-analytics-monster-insight-6-min

Bấm vào All Web Site Data và chọn Website cài thống kê truy cập. Sau đó bấm vào Complete Authentication

google-analytics-monster-insight-7-min

Bạn sẽ được đưa trở lại phần cài đặt plugin

google-analytics-monster-insight-8-min

Để xem thống kê truy cập WordPress, bạn vào Insights -> Reports

reports-truy-cap-1

Toàn bộ thống kê đều có ở đây. Tất nhiên là ít hơn Google Analytics rồi, chỉ là một số thông số cơ bản thôi. Website này là demo thôi, nên không có thông số gì đâu.

thong-ke-truy-cap-wordpress-1-min