Hướng dẫn cài đặt website với Duplicator

Nếu bạn nhận được một website chỉ có 2 file là Installer.php và .ZIP. Bạn có thể cài đặt thành website theo hướng dẫn sau.

Nhớ KHÔNG ĐƯỢC giải nén file Archive đã tải ở trên.

Bước 1. Tải 2 file Installer và Archive lên Hosting

Truy cập vào Hosting > File Manager > Chọn đúng thư mục và bấm Upload

  • Nếu hosting chỉ cài được một tên miền thì đó là thư mục public_html
  • Nếu hosting cài nhiều tên miền, thì tìm thư mục tương ứng tên miền

Ví dụ ở đây là mình chuyển website từ localhost lên hosting với tên miền: local.themevi.com

chuyen-web-localhost-len-host1

Chọn hai tệp ở Bước 2 (Select File)

chuyen-web-localhost-len-host2

Chờ hai nút hiện màu xanh lá cây là tải lên hoàn thành

chuyen-web-localhost-len-host3

Bạn sẽ thấy 2 tệp

chuyen-web-localhost-len-host4

Bước 4. Tạo Database

Vào lại cPanel > MySQL Database Wizard

chuyen-web-localhost-len-host5

Đặt tên gì cũng được, nhưng nên đặt không dấu, viết liền nhau, và lưu lại đâu đó (bước sau phải dùng). Bấm Next Step.

chuyen-web-localhost-len-host6

Gõ một tên bất kỳ, không dấu, viết liền nhau. Mình thường để trùng với Tên Database ở phía trên. Gõ mật khẩu rồi bấm Create User

chuyen-web-localhost-len-host7

Đánh dấu vào ALL PRIVILEGES và bấm Next Step

chuyen-web-localhost-len-host8

Kết quả

chuyen-web-localhost-len-host9

Bước 5. Cài đặt website

Chạy đường dẫn: local.themevi.com/installer.php

  • với: local.themevi.com là tên miền website của bạn

sẽ hiện ra một bảng như này. Đánh dấu vào ô I have read and accept …. rồi bấm Next

duplicator-backup1

Điền thông số đầy đủ đã tạo ở bước trước đó. Lưu ý phần Action và Host để mặc định. Bấm Test Database để plugin kiểm tra thông tin khớp chưa.

Nếu khớp rồi bấm tiếp Next

duplicator-backup2

Bấm tiếp Next

  • Options: Cho phép bạn tạo tài khoản admin mới

duplicator-backup3

Bấm tiếp vào Site Login

duplicator-backup4

Đăng nhập

chuyen-web-localhost-len-host10

Thi thoảng bạn sẽ gặp lỗi này, chỉ cần đăng nhập lại 2-5 lần là được ? Nếu không được thì bật tab hoặc trình duyệt khác.

chuyen-web-localhost-len-host11

Bấm vào Remove Installation Files Now!

chuyen-web-localhost-len-host12

Bấm vào Clear Build Cache

chuyen-web-localhost-len-host13

Vậy là xong.