Chuyển hướng sau khi điền Form liên hệ

Với Caldera Forms, bạn có thể thiết lập chuyển sang trang thông báo, hoặc bất kỳ trang nào đó, sau khi điền Form liên hệ.

Để làm điều này, bạn chỉ cần làm theo các bước sau

1. Cài đặt plugin Caldera Forms

Mình đã viết chi tiết cách cài đặt và kích hoạt tính năng gửi mail với SendGrid. Một điểm đặc biệt là Caldera đã tích hợp sẵn SendGrid, bạn chỉ cần nhập API Key nữa thôi.

Và bạn không cần cài đặt thêm plugin SMTP nào khác 🙂

2. Tạo Form liên hệ

3. Thiết lập chuyển hướng

Bấm vào Processors > Add Processor

caldera-forms-processors1-min

Tại Redirect chọn Use Processor

caldera-forms-processor-redirect1-min

Điền thông tin chuyển hướng

  • URL: bạn muốn form chuyển hướng tới đâu thì điền liên kết đó vào
  • Redirect Message: lời nhắn khi chuyển hướng

Sau đó bấm Save Form

caldera-forms-processor-redirect2-min

Với thiết lập như trên, sau khi điền Form, bạn sẽ được chuyển hướng qua trang Google.com (như hình là mình lấy ví dụ Google.com).

Caldera Forms còn cho phép bạn thiết lập điều kiện cho chuyển hướng, ví dụ:

  • Nếu tên người nhập là Tuấn thì chuyển hướng qua Facebook
  • Nếu người nhập sinh năm 1993 thì chuyển hướng về Trang chủ
  • Nếu….

Và rất nhiều 🙂 Mình sẽ viết cụ thể trong một bài viết khác.