Đẩy dữ liệu Form liên hệ về Google Sheet

Nếu bạn đã tạo form liên hệ với Caldera Forms, bạn cũng biết rằng thông tin ai đó điền form sẽ gửi về cả Email và trong Admin.

caldera-form-entry1-min

Vậy nếu chúng ta muốn thông tin cũng gửi về Google Sheet để tiện quản lý, và chia sẻ dễ dàng với nhiều người khác trong công ty thì phải làm sao?

Hãy làm theo hướng dẫn sau

1. Cài đặt Plugin

Hãy cài đặt thêm plugin Google Sheets Integration for Caldera Forms

Sau đó bấm vào Caldera Forms > Google Sheets > Bấm Get Code

Chọn tài khoản Gmail > Bấm Allow > Sao chép mã.

và dán vào > bấm Save

Đã lưu thành công.

và dán vào > bấm Save

2. Thiết lập Google Sheets

Bạn cần truy cập vào Drive.Google.com và tạo Google Sheet sẽ lưu thông tin từ Form.

  • Đặt tên gì cho Google Sheet cũng được, có dấu hay không dấu đều được
  • Cột đầu tiên gõ id
  • Cột thứ hai gõ date
  • Cột thứ 3, 4, 5… gõ slug của field, đổi dấu gạch dưới thành gạch ngang

Ví dụ: slug là ho_ten, dia_chi, khoa_hoc thì trong Google Sheet bạn phải gõ thành ho-ten, dia-chi, khoa-hoc

3. Tạo Processor

Bạn cần tạo một Processor để xử lí việc đẩy dữ liệu từ Form về Google Sheet

Bấm Processors > Add Processor > Use Processor tại Google Sheets

Điền Sheet Name (xem ảnh bước 2) và Sheet Tab Name (xem ảnh ngay phía dưới)

Đây là Sheet Tab Name

Lưu lại Form. Và điền thử form liên hệ thôi.

và kết quả

Định dạng hiển thị của date là Tiếng Anh. Bạn có thể điều chỉnh qua Tiếng Việt, cái này nó liên quan tới kiến thức Excel rồi….bạn tự tìm hiểu thêm nhá.

Lưu ý

Website không bị chặn việc gửi mail. Hoặc bạn cần cấu hình SMTP (phần 1 và 2, hoặc phần 1 và 3, khuyên xài 1 và 3) để nó hoạt động nhé!

4. Bổ sung

Nếu form liên hệ của bạn có trường Ảnh thì phải xử lí như nào? Bạn sử dụng Field Type là Advanced File Uploader (2.0).

Ảnh sẽ được gửi về dưới dạng liên kết

 

Ảnh đại diện: 200degrees