Hướng dẫn cập nhật GP Premium

Bản cập nhật GP Premium được phát hành thường xuyên, một tháng/lần hoặc vài tháng/lần, bao gồm sửa lỗi và thêm tính năng mới.

Bạn có thể kiểm tra xem mình đang sử dụng phiên bản nào tại Giao diện > GeneratePress, hoặc Plugin > Plugin đã cài đặt, kéo xuống GP Premium, nó sẽ ghi ở đó.

Tìm License Key

Để tìm license key cho bản GP Premium của bạn, hãy truy cập vào trang Tài khoản GeneratePress, tìm tới mục Download.

extend-license-1024x248

Sao chép License và làm theo bước tiếp theo bên dưới.

Kích hoạt cập nhật

Bạn đã có License key. Hãy truy cập vào Giao diện > GeneratePress

Nhìn qua bên phải, bạn sẽ thấy một mục là Cập nhật (hoặc Update).

Dán license key vào ô bên dưới Cập nhật, rồi bấm Lưu (hoặc Save).

Cập nhật thủ công

Đôi khi bạn gặp vấn đề khi cập nhật tự động. Lúc đó bạn có thể cập nhật thủ công.

Cài đặt và kích hoạt plugin Easy Theme and Plugin Upgrades và sau đó cài đặt GP Premium.

Nếu cách này gặp vấn đề, bạn cũng có thể thử

1. Tải bản cài đặt GP Premium từ trang Tài khoản GeneratePress

2. Ngừng kích hoạt và xóa GP Premium trên website của bạn. Việc này sẽ không làm mất cấu hình, nhưng bạn nên xuất tập tin cấu hình hoặc backup database, phòng trường hợp bất trắc.

3. Tải và cài đặt plugin vừa tải ở trên.

Một số lỗi cập nhật

Update package not available (Gói cập nhật không có sẵn)

Chức năng cập nhật chỉ có sẵn khi bạn đã kích hoạt license key.

Hãy xem hướng dẫn ở phía trên để tim và kích hoạt License key.

Getting an unauthorized message

Khi bạn kích hoạt license key, trang web kích hoạt sẽ được lưu trong hệ thống của GeneratePress.

Khi bạn đổi tên miền trang web, bạn cần kích hoạt lại license key nếu không bạn sẽ nhận được lỗi trên khi thử cập nhật.

Download failed. cURL error 51 (Tải xuống thất bại. cURL error 51)

Có thể bạn nhận được thông báo này khi cập nhật

An error occurred while updating GP Premium: Download failed. cURL error 51: SSL: certificate subject name ‘docs.generatepress.com’ does not match target host name ‘generatepress.com’

Thông báo này có nghĩa là bạn đang sử dụng một phiên bản rất cũ của cURL và/hoặc OpenSSL. Bạn cần liên hệ hosting cập nhật thư viện SSL và cURL.

Không thể sao chép tập tin

Lỗi này có thể do 2 nguyên nhân

1. Nếu bạn sử dụng Localhost trên Windows. Vì lý do nào đó, đã xảy ra lỗi giữa hệ thống cập nhật của WordPress và Windows hosting. Bạn có thể sử dụng plugin Fix Windows Compatibility để sửa

2. Nếu bạn sử dụng hosting Linux, có thể thư mục/tập tin không được cập quyền Ghi. Liên hệ Hosting để họ xử lí 🙂