Cách cài đặt Contact Form 7 để tạo Form liên hệ

Contact Form 7 là một plugin được sử dụng để tạo ra form liên hệ trong WordPress.

Bạn có thể cài đặt Contact Form 7 bằng hai cách:

  • Tải plugin Contact Form 7 từ WordPress.Org và cài đặt thông qua trình Tải tệp trong Gói mở rộng
  • Tìm kiếm plugin Contact Form 7 trong WordPress Plugin Search Box

Bạn có thể đọc chi tiết trong bài viết Hướng dẫn cài đặt Plugin cho WordPress

Còn ở đây, mình sẽ hướng dẫn thông qua việc tìm kiếm trong WordPress Plugin Search Box

Bước 1. Vào Gói mở rộng > Cài mới

cai-dat-plugin-wordpress-1-min

Bước 2. Gõ Contact Form 7 vào ô Tìm kiếm gói mở rộng

tim-kiem-plugin-1-min

Bước 3. Cài đặt Contact Form 7

contact-form-7-1-min

Bước 4. Kích hoạt Contact Form 7

contact-form-7-2-min

Sau khi kích hoạt, Contact Form 7 sẽ nằm ở vị trí như hình:

contact-form-7-3-min

Contact Form 7 đã tạo sẵn một form liên hệ

contact-form-7-4-min

Tiếp theo, bạn cần cấu hình SMTP để gửi mail, nếu bạn tạo Form nhưng không nhận được email gửi về.

Làm theo hướng dẫn: Cấu hình SMTP để biết cách nhé!