Cloudways giảm 30% Hosting. Mã giảm: SCALEINSUMMER

Hướng dẫn cấu hình SMTP WordPress để gửi Mail

Nếu bạn gặp phải vấn đề:

 • Không nhận được email từ form liên hệ của Contact Form, Ninja Form…và nhiều form khác
 • Không nhận được email đơn hàng
 • Không nhận được email khôi phục mật khẩu
 • ….

Nguyên nhân chính thường là do Hosting chặn gửi mail, khiến website không thể gửi thông báo về email của bạn.

Và cách giải quyết là cài đặt SMTP để gửi mail.

Ngoài ra, SMTP cũng được dùng vì tính ổn định cao, hiếm rơi vào mục Spam.

Bài viết sẽ giúp bạn cấu hình SMTP qua GmailSendGrid

Bạn chỉ cần làm Phần 1 và Phần 2, hoặc Phần 1 và Phần 3, hoặc Phần 1 và Phần 4

Phần 1. Các bước cơ bản

Bước 1. Cài đặt và kích hoạt Plugin WP Mail SMTP by WPForms

wp-mail-smtp-by-wpforms-1-min

Kích hoạt

wp-mail-smtp-by-wpforms-2-min

Bước 2. Vào Thiết lập (Cài đặt) > WP Mail SMTP

thiet-lap-smtp-1-min

Phần 2. Cấu hình SMTP Gmail

Bước 1. Bấm vào Gmail

Mail đi và Tên người gửi bạn để trống hoặc điền gì cũng được. Vì SMTP sẽ lấy tên và mail của Gmail (hoặc G Suite)

Bấm vào Gmail ở Phương thức gửi mail

thiet-lap-smtp-2-min

Bước 2. Bấm vào link đăng ký này của Google

thiet-lap-smtp-3-min

Bước 3. Bấm vào Continue, không cần chọn gì nha

dang-ky-gmail-api-1-min

Bước 4. Bấm tiếp vào Go to credentials

dang-ky-gmail-api-2-min

Bước 5. Tại mục Which API are you using? > Chọn Gmail API

Tại Where will you be calling the API form? > Chọn Web server (e.g. node.js, Tomcat)

Tại What data will you be accessing? > Chọn User Data

dang-ky-gmail-api-3-min

Bước 6. Tại Name > Đặt tên gì cũng được, hoặc để thế

Tại Authorized JavaScript origins > Điền website của bạn

Tại Authorized redirect URIs > Điền vào liên kết ở Bước 2. Phần 2 (Cái liên kết ở ô Authorized redirect URI trong hình bước 2 Phần 2).

và bấm vào Create OAuth Client ID

dang-ky-gmail-api-4-min

Bước 7. Tại Email Address: Chọn đúng Email bạn sẽ thiết lập để gửi thông báo

Product name shown to users: Đặt tên gì đó, nó sẽ hiển thị ở Email mà người đọc nhìn thấy

Bấm Continue

dang-ky-gmail-api-5-min

Bước 8. Bấm I’ll do this later

dang-ky-gmail-api-6-min

Bước 9. Bấm vào cái icon cây bút

dang-ky-gmail-api-7-min

Bước 10. Bạn sẽ thấy Client ID và Client secret

dang-ky-gmail-api-8-min

Bước 11. Quay lại Bước 3.2 và điền vào Client ID, Client Password  và bấm Save Settings

thiet-lap-smtp-4-min

Bước 12. Một nút nữa hiện ra, bấm vào Allow plugin to send emails using your Google account

thiet-lap-smtp-5-min

Bước 13. Chọn tài khoản Gmail

thiet-lap-smtp-6-min

Bước 14. Bấm ALLOW

thiet-lap-smtp-7-min

Thành công. Có thể bạn sẽ nhận được thông báo như này. Bấm vào Email Test để kiểm tra coi việc thiết lập nãy giờ đã đúng chưa.

thiet-lap-smtp-8-min

Tại mục Send to, gõ một email nào đó và bấm Send Email

thiet-lap-smtp-9-min

Cỡ nửa phút sau, bạn sẽ thấy có email này gửi về.

Phần 3. Cấu hình SMTP Sendgrid

Bước 1. Truy cập Sendgrid.com và bấm vào Sign Up

send-grid-smtp1-min

Bước 2. Chọn Free và bấm tiếp Try for Free

Free cho phép gửi 40 000 email/tháng trong 30 ngày đầu và sau đó trở thành 100/ngày. Cũng khá nhiều với blog nhỏ.

send-grid-smtp2-min

Bước 3. Điền thông tin tài khoản

 • Username: tên tài khoản
 • Password: mật khẩu
 • Confirm password: gõ lại mật khẩu
 • Email Address: email của bạn

Bấm vào I’m not a Robot và đánh dấu I accept the Terms of Service….

Bấm tiếp vào Create Account (bên dưới)

send-grid-smtp3-min

Bước 4. Điền thông tin cá nhân

 • First Name: tên
 • Last Name: họ
 • Company Name: điền gì cũng được
 • Company Website: điền tên miền website
 • What is your role?: chọn gì đấy cũng được
 • How do you plan to send email?: Using our API
 • How many emails do you send per month?:  0 to 100,000
 • How many employees..: 1-500

rồi bấm vào Get Started

send-grid-smtp4-min

Bước 5. Xác nhận Email

Kiểm tra hòm mail của bạn, sẽ thấy 1 email gửi tới, với tiêu đề: Welcome to SendGrid! Confirm Your Email..

Mở mail đó ra và bấm vào Confirm Email Address

send-grid-smtp6-min

Bước 6. Truy cập trang quản lý Send Grid, bấm vào tên > Setup Guide (bên trái)

send-grid-smtp5-min

Chọn tiếp vào Integrate using our Web API or SMTP Key

send-grid-smtp7-min

Chọn tiếp SMTP Relay

send-grid-smtp8-min

Đặt tên và tạo Key. Tên gì cũng được.

send-grid-smtp9-min

Tạo Key thành công, nhớ lưu Key đâu đó, vì nó chỉ hiển thị 1 lần thôi.

sendgrid-smtp-relay-api1-min

Bước 7. Dán API Key

Cài đặt (hoặc Thiết lập) > WP Mail SMTP > SendGrid (tại Phương thức gửi mail) > điền API Key đã tạo ở trên vào ô API Key > bấm Save Settings

send-grid-smtp11-min

Sau đó gửi 1 Email thử nghiệm trước khi

wpsmtp-email-test1-min

Kiểm tra email của bạn, và xem thử có email gửi từ WP Mail SMTP không

wpsmtp-email-test2-min

Nếu đã có mail gửi về, quay lại SendGrid, đánh dấu vào I’ve updated my settings > bấm vào Next: Verity Integration (như hình ảnh ở Bước 6)

sendgrid-smtp-relay-api2-min

Bấm tiếp vào Verify Integration

send-grid-smtp13-min

Xong.

1
Bạn có câu hỏi?