Cách chèn liên kết vào website WordPress

add-link-to-post1-min

Để chèn liên kết vào bài viết trong website WordPress, chỉ cần làm theo các bước

1. Mở bài viết cần chèn liên kết

beaverhero.com-edit-post1-min

2. Bôi đen văn bản cần chèn liên kết, và bấm biểu tượng liên kết

add-link-to-post1-min

3. Dán liên kết

add-link-to-post2-min

4. Cập nhật bài viết (Publish hoặc Update)

publish1-min

Lược dịch từ BeaverHero.com