Cách chia cột bài viết trong WordPress

Với phiên bản WordPress 4.9 trở xuống, bạn không thể chia cột bài viết nếu không sử dụng code hoặc plugin.

Nhưng từ phiên bản WordPress 5.0 trở đi, bạn đã có thể chia cột bài viết rất đơn giản.

Hướng dẫn sau sẽ giúp bạn biết cách chia bài viết thành 3 cột, bạn có thể làm tương tự để tạo nhiều cột hơn!

Bước 1. Viết bài mới hoặc sửa bài nào đó

beaverhero.com-edit-post1-min

Bước 2. Tạo 2 cột

Bấm vào biểu tượng dấu cộng > Gõ Column vào ô tìm kiếm > Bấm vào Columns

create-columns-post-wp1-min

WordPress sẽ chia bài viết thành 2 cột

create-columns-post-wp3-min

Bước 3. Tạo 3 cột

Đặt con trỏ chuột ở cột đầu tiên trong 2 cột vừa tạo > Bấm vào biểu tượng 3 gạch ngắn > Bấm vào Columns

create-columns-6-min

Nhìn qua bên phải, bạn sẽ thấy phần thiết lập số cột

create-columns-7-min

Đổi số 2 thành số khác, tương ứng là số cột 🙂

create-columns-8-min

Và cuối cùng, cập nhật hoặc đăng bài viết

publish1-min

Lược dịch từ BeaverHero.com