Cài đặt và cấu hình Plugin chống SPAM WordPress

Nếu bạn đang gặp tình trạng SPAM bình luận, thì hướng dẫn sau sẽ giúp bạn giải quyết điều đó.

Để chống SPAM WordPress, lựa chọn được người dùng ưu tiên nhất là cài đặt plugin Akismet Anti-Spam (miễn phí).

akismet-anti-spam-11-min

Đây cũng là Plugin được cài đặt mặc định trong WordPress. Tuy nhiên, nó sẽ không kích hoạt sẵn. Bạn cần KÍCH HOẠT và CẤU HÌNH thì Akismet mới hoạt động.

Bước 1. Cài đặt và kích hoạt plugin Akismet Anti-Spam

> Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt Plugin trong WordPress

akismet-anti-spam-1

Bước 2. Sau khi cài đặt và kích hoạt, hãy vào Gói mở rộng –> Đã cài đặt. Chọn Cài đặt tài khoản Akismet của bạn

akismet-anti-spam-2-min

Bước 3. Lấy Akismet API Key

akismet-anti-spam-3-min

Bước 4. Bạn sẽ được dẫn vào trang chủ Akismet. Chọn ACTIVE AKISMET

akismet-anti-spam-4

Bước 5. Tạo tài khoản

Đây sẽ là tài khoản đăng nhập Akismet và WordPress.com luôn

akismet-anti-spam-5-min

Bước 6. Vào Email để xác nhận tài khoản

Bước 7. WordPress sẽ dẫn bạn về lại trang Akismet. Chọn Add Personal Subscription (Miễn phí)

akismet-anti-spam-6-min

Bước 8. Chọn mức giá

Sau khi bấm vào Add Personal Subscription bạn sẽ được dẫn tới:

akismet-anti-spam-7-min

Kéo cái nút màu đen (48$/YEAR) về mức 0$ và chọn Create Subscription

akismet-anti-spam-8

Thông báo thành công. Bấm vào Got it (Hiểu rồi)

akismet-anti-spam-9

Bước 9. Chọn Active this site

akismet-anti-spam-10

Trường hợp nó không hiện ra gì, các bạn có thể sao chép API Key rồi dán vào mục Hoặc nhập một API Key –> Kết nối với API Key ở Bước 3.

akismet-anti-spam-api-key

akismet-anti-spam-3-min

Vậy là xong! Một API Key có thể sử dụng được cho rất nhiều website.

 

1 bình luận về “Cài đặt và cấu hình Plugin chống SPAM WordPress”

Bình luận đã đóng.