backup-website-azdigi1-min

Hướng dẫn Backup Website WordPress ở Azdigi

Azdigi tự động backup toàn bộ website hàng ngày, và lưu giữ 7 bản backup của 7 ngày gần nhất. Nếu bạn muốn tải những bản backup này, hoặc muốn

az-2472978_640-min

Hướng dẫn nhanh Hosting Azdigi

Một số thao tác bạn có thể cần khi sử dụng Hosting Azdigi! Phân biệt tài khoản Hosting Azdigi Vấn đề này đơn giản, nhưng là rắc rối với các