Hướng dẫn Backup Website WordPress ở Azdigi

Azdigi tự động backup toàn bộ website hàng ngày, và lưu giữ 7 bản backup của 7 ngày gần nhất. Nếu bạn muốn tải những bản backup này, hoặc muốn backup bằng tay, thì hãy đọc bài viết sau. Đầu tiên bạn cần truy cập vào hosting Azdigi, nếu chưa biết vào hosting như nào,… Continue reading Hướng dẫn Backup Website WordPress ở Azdigi