Cài đặt Beaver Builder Theme và Child Theme

Bạn KHÔNG CẦN có Beaver Builder Plugin để cài đặt Beaver Builder Theme. Theme này có code chuẩn, sạch, nhẹ và nhiều tùy chọn tuyệt vời để sử dụng với Beaver Builder Plugin. Cài Beaver Builder Child Theme là bắt buộc? Không nhé! Nhưng lời khuyên là bạn nên cài Child Theme. Giải thích đơn… Continue reading Cài đặt Beaver Builder Theme và Child Theme