how-to-install-wp-theme

Cài đặt WordPress trên Hosting HostingViet

HostingViet sử dụng cPanel Hosting, nên thao tác cài đặt khá tương tự với bài hướng dẫn này! Sau đây là hướng dẫn nhanh để cài đặt WordPress trên Hosting