themevi-cai-dat-cloudflare2-min

Hướng dẫn cài đặt Cloudflare cho website

Cloudflare là một dịch vụ miễn phí, cung cấp rất nhiều chức năng cho website như: DNS trung gian, SSL, chống DDOS, CDN,…. Để cài đặt Cloudflare cho website, bạn

runcloud-cloudflare-min

Cài đặt SSL cho website dùng VPS & RunCloud

Nếu bạn sử dụng VPS, cài đặt RunCloud, bạn sẽ biết RunCloud phiên bản miễn phí không cho phép cài đặt SSL. Tuy nhiên, nếu bạn cần cài đặt SSL

cloudflare-flexible-ssl-https-825x480

Hướng dẫn sử dụng Cloudflare cơ bản

Những vấn đề mà bạn có thể gặp trong thời gian quản lý tên miền tại Cloudflare. Mình tổng hợp nhanh, có thắc mắc thì bạn tham gia nhóm WordPress cho