gridpane-do

Cài đặt GridPane trên Server DigitalOcean

Mình sẽ hướng dẫn cài đặt GridPane, công cụ quản lý Server, trên Server DigitalOcean, chi tiết từng bước. Chúng ta bắt đầu nhé. Bước 1. Đăng ký tài khoản

shark-1454245_640-min

Thao tác cơ bản với VPS DigitalOcean

Đây là một số thao tác cơ bản với tài khoản DigitalOcean, mà bạn có thể cần trong quá trình sử dụng VPS/Server ở đây. Quản lý tài khoản Đổi