themevi-duplicator6-min

Hướng dẫn sử dụng Duplicator backup Website

Duplicator là plugin được sử dụng rất nhiều để backup và restore website WordPress. Bản miễn phí cho phép bạn: Backup toàn bộ hoặc một phần website, với kích thước

themevi-backup-tu-dong-duplicator5-min

Hướng dẫn sử dụng plugin Duplicator Pro

Duplicator Pro là phiên bản trả phí của plugin Duplicator, công cụ backup website WordPress với nhiều tính năng mạnh mẽ. Duplicator Pro cho phép bạn backup website với dung

themevi-duplicator6-min

Hướng dẫn cài đặt website với Duplicator

Nếu bạn nhận được một website chỉ có 2 file là Installer.php và .ZIP. Bạn có thể cài đặt thành website theo hướng dẫn sau. Nhớ KHÔNG ĐƯỢC giải nén