Thiết lập địa chỉ truy cập Email tên miền

Khi truy cập email hosting, bạn sẽ cần truy cập cPanel > Email Accounts > ….và phải trải qua một loạt bước trước khi vào được email. Hoặc ngắn gọn hơn, bạn có thể truy cập địa chỉ được hosting cho sẵn >…nhưng cũng phải trải qua vài bước chọn giao diện email, thì mới… Continue reading Thiết lập địa chỉ truy cập Email tên miền

Cài đặt cơ bản cho Email tên miền

Hướng dẫn dành cho Email tên miền tạo ở cPanel Hosting Đầu tiên bạn cần truy cập vào email. Hãy đọc bài viết này nếu bạn chưa biết cách thiết lập địa chỉ truy cập Email tên miền! 1. Đổi mật khẩu truy cập Email tên miền Nhìn vào góc phải bên trên > Bấm… Continue reading Cài đặt cơ bản cho Email tên miền