Hướng dẫn cập nhật GP Premium

Bản cập nhật GP Premium được phát hành thường xuyên, một tháng/lần hoặc vài tháng/lần, bao gồm sửa lỗi và thêm tính năng mới. Bạn có thể kiểm tra xem mình đang sử dụng phiên bản nào tại Giao diện > GeneratePress, hoặc Plugin > Plugin đã cài đặt, kéo xuống GP Premium, nó sẽ… Continue reading Hướng dẫn cập nhật GP Premium

Cài đặt GP Premium – GeneratePress

Mình sẽ hướng dẫn cài đặt GP Premium, plugin mở rộng chức năng cho GeneratePress Theme, được viết bởi Tom Usborne. Cài đặt Theme GeneratePress Bước đầu tiên bạn cần cài đặt Theme GeneratePress. GeneratePress Theme là theme miễn phí, bắt buộc phải có trước khi cài đặt và sử dụng Plugin GP Premium. Tải… Continue reading Cài đặt GP Premium – GeneratePress