Hướng dẫn gửi Email Marketing Mailchimp

Mailchimp được các chủ blog trong và ngoài nước, sử dụng rất nhiều để gửi thông báo bài viết mới, hoặc khuyến mãi cho người đọc. Nó cũng là công cụ bị dân SPAM lạm dụng để gửi email quảng cáo hàng loạt cho khách hàng. Trong bài viết sau, mình sẽ chia sẻ hướng… Continue reading Hướng dẫn gửi Email Marketing Mailchimp