Cài đặt SendGrid SMTP cho GridPane

Nếu bạn muốn cài đặt SMTP SendGrid cho website WordPress nào đó, bạn chỉ cần cài đặt SMTP SendGrid cho GridPane, sau đó bật cho từng website là được. Điều này sẽ giúp bạn không phải cài thêm plugin SMTP trên website!!! Mình chọn SendGrid vì dễ đăng ký tài khoản, cấu hình nhanh, dễ… Continue reading Cài đặt SendGrid SMTP cho GridPane