disable-emojis-2-min

Hướng dẫn vô hiệu hóa Emoji trong WordPress

WordPress tự động tải một file js có tên là wp-emoji-release.js hoặc wp-emoji.js, trong khi bạn không hề sử dụng nó. Điều này sẽ ảnh hưởng một chút tới tốc

ban-thao-post-revision-min

Giới hạn Post Revision trong WordPress

Post Revision là một chức năng rất hay khi viết bài trong WordPress. Mỗi lần lưu bài viết, nó sẽ lưu một bản nháp tại thời điểm đó, và bạn

complete-analytics-optimization-suite-min

Sửa lỗi “Leverage browser caching”

Khi kiểm tra tốc độ với GTMetrix, đôi khi bạn sẽ được công cụ đưa ra gợi ý về vấn đề “Leverage browser caching“. Bạn cũng có thể gặp nó