cat-2934720_640

Trỏ tên miền Tenten về Hosting

Để trỏ tên miền Tenten về Hosting/VPS/Server, bạn chỉ cần làm theo các bước sau Tìm địa chỉ IP Hosting Bạn đọc hướng dẫn này để biết cách tìm địa

tro-ten-mien-tenten4-min

Hướng dẫn sử dụng tên miền Tenten

Những thao tác mà bạn có thể cần khi sử dụng tên miền tại Tenten. Mình hướng dẫn nhanh, có thắc mắc gì bạn cứ bình luận bên dưới hoặc