Chuyển đổi giữa WordPress 5 và Beaver Builder

file-WGDtT1nbiB

Bài viết sẽ hướng dẫn cách chuyển đổi nội dung từ Gutenberg hoặc Classic Editor trong WordPress 5 qua Beaver Builder và ngược lại. Bài cũng cho biết kết quả của từng loại chuyển đổi.

Làm theo hướng dẫn này để biết cách mở Beaver Builder trong WordPress 5 và hướng dẫn này để tắt Standard Editor.

Bạn có thể sửa một trang bằng Classic Editor hoặc Gutenberg, sau đó chuyển nó qua Beaver Builder hoặc ngược lại, nhưng việc này có thể khiến bài viết bị mất một số nội dung và ảnh.

Nếu bạn mở một Layout Beaver Builder bằng Standard Editor (Gutenberg) hoặc Classic Editor, và sau đó chỉnh sửa, rồi chuyển về Beaver Builder. Bạn sẽ thấy Layout Beaver Builder cũ. Nếu bạn đăng Layout Beaver Builder này và mở lại bằng Standard Editor hoặc Classic Editor, bạn sẽ mất hết chỉnh sửa vừa làm trong Standard hoặc Classic Editor.

Chú ý: Nếu bạn không bật Beaver Builder cho bài viết ở Cài đặt > Beaver Builder > Kiểu bài (Post Type) > Bài viết. Bạn sẽ chỉ thấy nút Launch Beaver Builder ở Trang thôi, và bài viết sẽ không có gì.

Giải thích

  • Classic Editor: trình soạn thảo văn bản kiểu cũ, từ phiên bản WordPress 4 trở xuống
  • Standard Editor: trình soạn thảo mới trong WordPress 5, hay còn gọi là Gutenberg hoặc Block Editor

Chuyển nội dung từ Standard (Gutenberg) qua Beaver Builder

Mục này áp dụng cho một trang được tạo từ Standard Editor (Block) trong WordPress 5, và bạn muốn chuyển qua Beaver Builder.

Bạn có thể đọc hướng dẫn mở Beaver Builder trong WordPress 5, hoặc chuyển trực tiếp trong Standard Editor, như bên dưới. Dù bạn làm bằng cách nào, thì nội dung cũng được chuyển đổi tự động. Và chú ý vào cảnh báo phía dưới.

Chuyển nội dung Beaver Builder từ bên trong giao diện Standard Editor

1. Bấm vào icon 3 chấm, ở góc phải màn hình

2. Tại mục Plugin, bấm vào Convert to Beaver Builder, như ảnh bên dưới

Kết quả: Block nội dung sẽ chuyển thành Text Editor Module trong Beaver Builder.

Chuyển từ Classic Editor qua Beaver Builder

Bạn cần tắt trình soạn thảo Standard mặc định (tức là Gutenberg, hay Block đó) (hướng dẫn đầu bài).

1. Vào Trang > Tất cả các trang (Pages > All Pages)

2. Di chuột vào trang cần sửa

Bạn sẽ thấy dấu chấm màu xám bên phải Beaver Builder, điều này nghĩa là trang này hiện tại không sử dụng Beaver Builder.

file-YUui5KdDuS

3. Bấm vào Beaver Builder

Kết quả: Ảnh và nội dung trong Classic Editor sẽ được chuyển thành Text Editor Module trong Beaver Builder

Chuyển từ Beaver Builder qua Standard Editor (Gutenberg)

Khi bạn có một bài viết hoặc trang đang sử dụng Beaver Builder, và bạn muốn chuyển đổi qua Standard Editor (Gutenberg Block).

1. Vào Trang > Tất cả các trang (Pages > All Pages)

2. Di chuột vào trang

Bạn sẽ thấy dấu chấm màu xanh bên phải Beaver Builder, tức là trang này đang sử dụng Beaver Builder.

3. Bấm vào Editor hoặc Block Editor

Kết quả: Bạn có thể chuyển từng khối nội dung qua Block Editor như hình dưới.

file-WGDtT1nbiB

Chuyển từ Beaver Builder qua Classic Editor

Khi một trang hoặc bài viết đang sử dụng Beaver Builder, và bạn muốn chuyển qua Classic Editor.

1. Vào Trang > Tất cả các trang (Pages > All Pages)

2. Di chuột vào trang

Bạn sẽ thấy dấu chấm màu xanh bên phải Beaver Builder, tức là trang này đang sử dụng Beaver Builder.

3. Bấm vào Editor hoặc Classic Editor

file-fhm3pDHVpZ

Kết quả: Ảnh và Văn bản trong Beaver Builder sẽ chuyển qua Classic Editor.