Chuyển hướng Link động sau khi điền Form liên hệ

Đặt vấn đề: Mình muốn tạo 1 Form quyên góp với 3 trường cơ bản là Tên, Email và Số tiền quyên góp. Sau khi bấm Gửi thì form sẽ tự động chuyển qua trang thanh toán của PayPal.

Điều kiện, với mỗi số tiền họ nhập vào, thì liên kết chuyển đến sẽ khác nhau và ăn theo số tiền. Ví dụ

  • Gõ vào 5 thì sẽ chuyển đến PayPal.me/wpcodeless/5
  • Gõ vào 20 thì chuyển đến PayPal.me/wpcodeless/20
  • Gõ vào 100 thì chuyển đến PayPal.me/wpcodeless/100

Giải pháp

Đây là một tình huống khá hay mà mình suy nghĩ tối qua. Đầu tiên mình nghĩ tới việc sử dụng Processor, tuy nhiên nó khá thủ công.

Bạn sẽ cần tạo ra số Processor tương ứng số giá trị tiền nhập vào, mà giá trị này thì vô hạn lắm, có người gõ 1, 2 có người gõ 5,10,20, 100…..Vậy sẽ cần rất rất nhiều Processor và không chính xác.

Và giải pháp ở đây là sử dụng Biến trong Caldera Forms! Hướng dẫn chi tiết luôn nhé. (Cảm ơn a Giang – IT24, đã gợi ý sử dụng Biến khi làm form này)

Bước 1. Tạo form quyên góp với các trường đã nói ở trên, đó là Tên, Email, Số tiền quyên góp và nút Quyên góp

  • Tên: Single Line Text
  • Email: Email Address
  • Số tiền quyên góp: Number
  • Quyên góp: Button

form-link-dong-caldera-forms1-min

Và nhớ điền Slug của trường Số tiền quyên góp. Cái này sẽ cần trong bước sau.

form-link-dong-caldera-forms2-min

Bước 2. Tạo biến

Bấm vào Variables

form-link-dong-caldera-forms3-min

Tiếp tục bấm Add Variables

form-link-dong-caldera-forms4-min

Điền thông tin cần thiết

  • Tên: điền gì cũng được
  • Value: điền slub của số tiền quyên góp đã nói ở Bước 1
  • Behavior: chọn Passback

form-link-dong-caldera-forms5-min

Quay lại form quyên góp đã tạo ở bước 1. Điền tên biến (đã tạo ở ảnh phía trên luôn) vào mục Default của trường Số tiền quyên góp

bien-the-quyen-gop1-min

Bước 3. Tạo Processor

Bấm vào Processors > Add Processor

tao-processor-caldera-forms1-min

Bấm vào Use Processor tại Redirect

tao-processor-chuyen-huong-caldera-forms1-min

Điền Slug của trường Số tiền quyên góp vào sau liên kết cần chuyển đến. Sửa thông báo chuyển ở Redirect Message. Sau đó bấm Lưu.

Như vậy chỉ cần người dùng gõ số tiền là 10 thì sẽ dẫn tới link: https://paypal.me/wpcodeless/10 nếu gõ 20 thì dẫn tới https://paypal.me/wpcodeless/20

tao-processor-chuyen-huong-caldera-forms2-min

Bước 4. Thiết lập khác

Và thiết lập Email nhận thông tin form sau khi điền

cai-dat-email-caldera-forms1-min

Trong đó Email Recipients là email sẽ nhận thông báo do form gửi về. Còn From NameFrom Email là hai thông tin sẽ hiển thị ở như trong hình:

cai-dat-email-caldera-forms2-minNếu email không nhận được form, hãy kiểm tra coi hosting có chặn mail không nhé (hỏi bên bán hosting là được). Nếu bị chặn, vậy hãy cài SMTP cho WordPress nhé!

Bước 5. Chèn form

Bước cuối cùng là chèn form vào vị trí bạn muốn xuất hiện trên Web.

Bấm vào Form Settings > Shortcode > Sao chép shortcode

shortcode-caldera-forms1-min

Sau đó dán shortcode này vào bài viết hoặc trang mà bạn muốn hiển thị thôi!

Và đây là kết quả form mình đã tạo, bạn có thể thử 🙂

[caldera_form id=”CF5c37cbbb6b3a8″]