Hướng dẫn chuyển mã màu RGB sang HEX

Mã màu RGB là mã màu có dạng: (255,255,255). Trong CSS ta sẽ khai báo mã màu RGB là: color: rgb(255,255,255);

Mã màu HEX là mã màu có dạng: #f6d7f5. Trong CSS ta sẽ khai báo mã màu HEX là color: #f6d7f5;

Bạn có thể sử dụng bất kỳ cách nào trong cả hai kiểu này. Mình thường sử dụng mã màu HEX vì nó ngắn và dễ nhớ hơn.

Để chuyển mã màu RGB sang HEX, bạn có thể sử dụng Color Hex.

Color-Hex.com là một trang web cho phép bạn chuyển đổi các mã màu với nhau. Hơn nữa trang này còn liệt kê tất cả màu sắc theo RGB và HEX. Rất tiện lợi mỗi khi muốn tìm kiếm mã màu nào đó 🙂

Truy cập vào Color-Hex.comgõ mã màu RGB vào ô Tìm kiếm. Khi gõ mã màu, ở bên phải có ô vuông nhỏ, sẽ hiện lên màu sắc tương ứng.

Nếu muốn xem mã màu HEX thì bấm vào Get Info, hoặc chỉ cần bấm Enter trên bàn phím.

color-hex1-min

Bên trái sẽ hiện ra mã màu HEX của màu đó, bên phải là giá trị tương ứng khi đổi qua các loại mã khác.

color-hex2-min

Khi khai báo màu sắc, bạn có thể khai báo dạng này color: rgba(0,0,0,0.9);

trong đó 0,0,0 là mã màu rgb (dấu phẩy ngăn cách)

và 0.9 là độ trong suốt của màu sắc đó, chạy từ 0 tới 1 (dấu chấm ngăn cách)