Dịch Theme/Plugin với Poedit

Hướng dẫn dịch Theme/Plugin WordPress và cập nhật bản dịch lên web chỉ với 1-click bằng Poedit.