Hướng dẫn sử dụng ServerPilot

Hướng dẫn cài đặt ServerPilot, Cài đặt WordPress, SSL, truy cập File, Database… trên VPS/Server. Và nhiều thao tác cơ bản khác với ServerPilot để quản lí VPS/Server.

Hướng dẫn sử dụng A2Hosting

Cách gia hạn, tắt gia hạn tự động, đổi mật khẩu cPanel, mật khẩu hosting, backup và khôi phục backup, xem IP, thông số hosting…. và nhiều vấn đề cơ bản khác.