color-hex2-min

Hướng dẫn chuyển mã màu RGB sang HEX

Mã màu RGB là mã màu có dạng: (255,255,255). Trong CSS ta sẽ khai báo mã màu RGB là: color: rgb(255,255,255); Mã màu HEX là mã màu có dạng: #f6d7f5.

line-height

Thu nhỏ khoảng cách dòng trong WordPress

Nếu bạn cảm thấy khoảng cách dòng trong WordPress quá cao, bạn có thể điều chỉnh khoảng cách dòng, tăng, giảm khoảng cách dòng bằng một vài dòng code đơn

css-canh-deu-text-2-min

CSS canh đều Text trong WordPress

Để canh đều Text trong WordPress, tức canh đều hai bên, bạn có thể sử dụng hai cách: Sử dụng tổ hợp phím SHIFT ALT J Sử dụng CSS canh

chen-css-vao-html2-min

Cách chèn CSS vào HTML trong WordPress

Để chèn CSS vào HTML trong WordPress, bạn có thể sử dụng 2 cách phổ biến: Chèn trực tiếp CSS vào HTML Chèn CSS Class hoặc ID vào HTML, rồi

Thêm đường viền cho ảnh

Tạo đường viền cho ảnh trong WordPress

Để tạo đường viền cho ảnh trong WordPress, cụ thể là ảnh bài viết như hình dưới, chỉ cần làm theo các bước. 1. Truy cập vào Appearance (Giao diện)

css-chu-dam-wordpress3-min

Cách tạo chữ đậm trong CSS – WordPress

Để tạo chữ đậm trong WordPress, bạn chỉ cần bấm vào biểu tượng B khi viết bài. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tạo chữ đậm trong CSS, thì tham khảo