Thao tác cơ bản với VPS DigitalOcean

Đây là một số thao tác cơ bản với tài khoản DigitalOcean, mà bạn có thể cần trong quá trình sử dụng VPS/Server ở đây.

Quản lý tài khoản

Đổi mật khẩu tài khoản DigitalOcean

Nhìn vào góc phải, bấm vào mũi tên > Account

Bấm Edit Profile

Bấm Edit password

Điền mật khẩu cũ đang dùng (Current password) và mật khẩu mới (New password), và gõ lại mật khẩu mới lần nữa để xác nhận (Confirm new password). Sau đó bấm Update Profile

Xóa tài khoản DigitalOcean

Nếu bạn muốn xóa tài khoản, cũng bấm vào Account như hướng dẫn trên

Bấm vào Deactivate Account

Kiểm tra số dư tài khoản

Bấm vào Account

Bấm vào Billing > Nhìn bên phải, đó là số dư hiện tại của tài khoản

Nạp tiền vào tài khoản

Mặc định khi sử dụng VPS ở đây, DigitalOcean sẽ trừ tiền trong tài khoản, nếu không đủ sẽ trừ tự động vào thẻ Visa. Bạn có thể nạp tiền trước vào tài khoản DigitalOcean.

Bấm vào Account > Billing > Chọn hình thức nạp tiền qua thẻ (Credit/Debit Card) hoặc qua PayPal > Điền số tiền > Bấm nút (như hình là nút PayPal màu xanh)

Quản lý VPS/Server

Xóa VPS/Server

Bấm vào Manage > Droplets > More > Destroy để xóa VPS/Server

digitalocean-xoa-vps-min

Ảnh đại diện: GraphicMama-team