Danh sách 366 đuôi tên miền được bán năm 2018

Tên miền thường có các đuôi (extension) phổ biến như .com, .net, .org, .biz...

thì còn rất nhiều tên khác, liên quan tới các ngành khác nhau như .design, .mba, .ngo, .shop, .website....

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem có những tên miền nào khác nữa nhé.