Đánh số thứ tự trong Caldera Forms

Mặc định, thông tin người điền form gửi về, sẽ không có cột Số thứ tự. Điều này sẽ gây khó khăn nếu cần đọc một lượng lớn thông tin.

Và trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cách tạo trường Số thứ tự, giá trị sẽ tăng dần theo số thông tin gửi về.

 

ví dụ form có cột số thứ tự

1. Tạo form liên hệ

Đầu tiên bạn phải có một form sẵn đã. Hãy tạo form liên hệ theo hướng dẫn này, nếu bạn chưa biết cách tạo.

Mình lấy form ví dụ có các trường sau:

 • Single Line Text – Name – Slug: name_test
 • Email – Email – Slug: email_test
 • Phone Number (Basic) – Phone – Slug: phone_test
 • Button – Send

Còn cái trường viền viền viền phía trên Name là gì? Sẽ nói ngay ở bước dưới.

caldera-form-danh-so6-min

và nhớ đánh dấu vào Show in Entry List cho tất cả trường

2. Tạo trường số thứ tự

Tiếp theo bạn cần tạo một trường ẩn Hidden Field:

 • Name: No, hoặc Số thứ tự, bạn gõ từ gì cũng được
 • Slug: no
 • Đánh dấu Show in Entry List

3. Tạo Processor Increment Value

Bấm vào Processors > Add Processor > Bấm Use Processor tại Increment Value

Điền thông tin

 • Increment Start: điền 0
 • Increment Field: trường Hidden vừa tạo, ở đây là No [no]

Và lưu lại form thôi. Xong rồi đó.

Nguyên tắc hoạt động

Khi một người điền Form, thì giá trị của trường Hidden sẽ cộng thêm 1. Tức là 0 + 1 = 1.

Khi người thứ hai điền form, giá trị sẽ cộng thêm 1. Tức bây giờ là 1 + 1 = 2.

Lưu ý

 • Nếu bạn muốn khôi phục việc chạy về từ đầu. Chỉ cần bấm Remove Processor, và tạo lại Processor Increment Value mới.
 • Ảnh chụp đầu bài, là mình đã đưa dữ liệu ra ngoài giao diện, chứ mặc định không có cái đó đâu. Sẽ có một bài hướng dẫn chi tiết về điều đó.