Tạo WordPress miễn phí với DemosWP

Cập nhật: 20/11/2019

DemosWP là công cụ cho phép bạn tạo website WordPress miễn phí với mục đích học tập, thử nghiệm theme, plugin.

Bạn không cần tên miền, hosting, chỉ cần đăng kí tài khoản DemosWP (Free), và sau đó cài đặt WordPress từ web quản lí của DemosWP thôi.

DemosWP Free có những tính năng sau:

 • Free 1 web
 • Free tên miền (tên miền ngẫu nhiên do demoswp cung cấp)
 • Free Let’s Encrypt SSL
 • Truy cập phpMyAdmin
 • Truy cập FTP

Lưu ý: Web sẽ bị xóa sau 7 ngày, nếu bạn không đăng nhập vào DemosWP.

1. Đăng kí tài khoản DemosWP

Truy cập vào DemosWP.dev và bấm Create WP Site

Điền thông tin để tạo tài khoản và bấm Register

2. Cài WordPress

Bấm vào Create Site

Điền thông tin website

 • Site Name: không dấu, viết liền nhau (bạn sẽ thấy ngay dưới hiện lên địa chỉ của web, sau khi cài xong)
 • Site Title: tên web, đặt gì cũng được
 • Username: tên đăng nhập vào web sau khi cài xong, không dấu, viết liền nhau
 • Password: mật khẩu, đặt gì cũng được
 • Email: điền email của bạn
 • Language: chọn English hoặc Vietnamese, hoặc tùy bạn

Ngoài ra có một vài thiết lập nâng cao tại Show Advanced Options, bạn có thể tự nghiên cứu thêm.

Xong xuôi bấm vào Create Site

Đợi tầm 5-10 phút để DemosWP cài web. Cài xong nó sẽ đưa bạn đến một trang quản lí như này.

3. Đăng nhập vào WordPress

Bấm vào Action để xem các tùy chọn.

Bấm Open WP-Admin để đăng nhập vào WordPress

Nếu bạn gặp thông báo lỗi như này, hãy bấm vào Advanced

và bấm tiếp Proceed to…

Và sau đó đăng nhập vào web. Và bắt đầu học WordPress thôi ;).